Opatření pro použití tlakoměrů.

2022-08-30

1. Měřič musí být svislý: při instalaci jej utáhněte 17mm klíčem a pouzdro by nemělo být zkroucené; během přepravy je třeba se vyvarovat kolizím;

2. Přístroj by měl být používán při okolní teplotě -25~55;

3. Frekvence vibrací pracovního prostředí je menší než 25 Hz a amplituda není větší než 1 mm;

4. Během používání se v důsledku vysoké okolní teploty indikační hodnota přístroje nevrátí na nulu nebo je indikační hodnota mimo toleranci, těsnící pryžovou zátku na horní části pouzdra lze odříznout, aby vnitřní dutina přístroje komunikuje s atmosférou;

5. Rozsah použití přístroje by měl být mezi 1/3 a 2/3 horního limitu;

6. Při měření korozivních médií, médií, která mohou krystalizovat, a médií s vysokou viskozitou by mělo být přidáno izolační zařízení;

7. Přístroj by měl být často kontrolován (nejméně jednou za tři měsíce), a pokud je zjištěna jakákoliv závada, měl by být včas opraven;

8. Od data opuštění závodu, pokud se během půl roku zjistí, že přístroj je neplatný nebo poškozený z důvodu špatné výrobní kvality za normálních podmínek skladování a používání, bude společnost odpovědná za jeho opravu nebo výměnu;

9. Měly by být použity přístroje pro měření korozivních médií a požadavky by měly být specifikovány při objednávce.  • QR