Zavedení a použití tlakového teploměru.

2022-08-30

1. Úvod
Tlakový teploměr je nově vyvinutý nový typ teploměru, který řeší nedostatky špatné spolehlivosti a velké teplotní chyby. Přijímá miniaturní snímací prvek teploty nainstalovaný v snímacím prvku pro realizaci funkce elektromechanického synchronního měření teploty.

Tlakové teploměry se často používají v průmyslové výrobě, kde měď není korozivní. Pokud je médium korozivní, měl by být použit antikorozní typ. Je vhodný pro měření teploty v chemickém, farmaceutickém, potravinářském, textilním a jiném průmyslu.

2. Aplikace
Tlakový teploměr je vhodný pro měření teploty různých médií bez korozivního účinku na měď v průmyslových příležitostech. Pokud má médium korozivní účinek, měl by být zvolen antikorozní typ.

Tlakové teploměry jsou široce používány ve strojírenství, textilním, chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu k měření a kontrole teploty ve výrobním procesu.

Antikorozní tlakový teploměr je vyroben z celonerezové oceli a je vhodný pro měření teploty neutrálních korozivních kapalných a plynných médií.  • QR