Jaký je princip tlakového senzoru?

2022-09-08

V lidském sociálním prostředí je tlak všude asenzory tlakuse přirozeně staly běžně používanými senzory v průmyslové praxi. Jsou široce používány v různých průmyslových automatických řídicích prostředích, včetně ochrany vody, vodní energie, železniční dopravy, inteligentních budov, automatického řízení výroby, leteckého a vojenského průmyslu. , petrochemie, ropné vrty, elektrická energie, lodě, obráběcí stroje, potrubí a další průmyslová odvětví.
Tlakový senzor je senzor, který převádí tlak na výstup elektrického signálu. Když mluvíme o tlakových senzorech, je třeba odvodit koncept tlakových senzorů. Tradiční snímače se skládají z citlivých prvků a konverzních prvků. Mezi nimi se citlivý prvek týká části snímače, která může přímo snímat nebo reagovat na měření; převodním prvkem se rozumí část, která převádí napětí snímané nebo reagující citlivým prvkem na elektrický signál vhodný pro přenos nebo měření.
Protože výstupní signál snímače je obecně slabý, je nutná modulace a zesílení. S rozvojem integrované technologie lidé instalují tuto část obvodu a napájení do senzoru. Tímto způsobem je snímač dostačující.
Výstup usnadňuje zpracování a přenos dostupných signálů. V minulosti, kdy byla technologie poměrně zaostalá, se tzv. senzor vztahuje k výše uvedenému citlivému prvku a vysílač k výše uvedenému převodnímu prvku.
A snímač tlakuse obvykle týká citlivého prvku, který převádí měnící se tlakový signál na odpovídajícím způsobem se měnící odporový signál nebo kapacitní signál, jako je tlakový odporový prvek, tlakový kapacitní prvek a podobně. Snímače tlaku obvykle označují snímače tlaku a regulační prvky.

Obvykle může celá obvodová jednotka složená z obvodů pro měření tlaku přímo vydávat standardní napěťový signál nebo proudový signál s lineárním vztahem tlaku, který lze přímo snímat pomocí přístrojů, programovatelných ovladačů, sběrných karet a dalších zařízení.

snímač tlaku

Existuje mnoho druhů tlakových senzorů, jako jsou odporové tlakové senzory, polovodičové tlakové senzory, odporové tlakové senzory, kapacitní tlakové senzory, rezonanční tlakové senzory atd.
V současné době běžně používané tlakové senzory zahrnují difuzní křemíkové tlakové senzory, keramické tlakové senzory, tlakové senzory naprašovací fólie, kapacitní tlakové senzory a vysokoteplotní safírové tlakové senzory.
Ale piezorezistivnísnímač tlakuje široce používán, s nízkou cenou, vysokou přesností a dobrou linearitou.
  • QR