Zavedení snímače tlaku

2022-10-11

Základní principsnímač tlakutechnologie informační fúze je jako proces komplexního zpracování informací lidským mozkem. Různé senzory jsou zpracovávány ve víceúrovňovém a víceprostorovém doplňování informací a optimálním kombinačním zpracování a nakonec je vytvářena konzistentní interpretace pozorovacího prostředí. V tomto procesu je nutné plně využít vícezdrojová data pro rozumnou kontrolu a použití a konečným cílem informační fúze je odvodit užitečnější informace kombinací informací na více úrovních a aspektech na základě oddělených pozorovacích informací. získané každým senzorem. Využívá se tak nejen výhod kooperativního provozu více senzorů, ale také komplexně zpracovává data z jiných informačních zdrojů pro zlepšení inteligence celého senzorového systému.

snímač tlaku


Thesnímač tlakuje jedním z nejpoužívanějších senzorů. Tradičnísnímač tlakuje založen hlavně na zařízení typu mechanické struktury a tlak je indikován deformací elastického prvku, ale tato struktura je velká a těžká a nemůže poskytovat elektrický výstup. S rozvojem polovodičové technologie vznikly i polovodičové snímače tlaku. Vyznačuje se malými rozměry, nízkou hmotností, vysokou přesností a dobrými teplotními charakteristikami. Zejména s rozvojem technologie MEMS se polovodičové senzory vyvíjejí směrem k miniaturizaci a jejich spotřeba je nízká a spolehlivost vysoká.
  • QR