Skrytá nebezpečí, že tlakoměr by měl být odstraněn.

2022-10-14

Ve skutečné produkci a životě můžeme vždy vidět stíntlakoměr, ale manometr je ignorován nebo nezákonně používán, což přináší skrytá nebezpečí pro bezpečnost:

Skryté nebezpečí 1: Protože konfigurace instalace není standardizovaná, současná specifikace má jasné požadavky na konfiguraci, instalaci, použití, údržbu, kontrolu atd.tlakoměr. Při vlastní instalaci je však nutné za účelem omezení sledování podružných částí nebo dvojitých měřičů nastavit pouze několik čísel a situace svévolných změn předpisů je výrazná.
 
Skryté nebezpečí 2: Vzhledem k tomu, že při běžném používání není věnována pozornost údržbě, nedochází během používání k pravidelné kontrole a čištění a nevedou se žádné záznamy o používání.

Skryté nebezpečí 3: Protože kontrolní a ověřovací práce nebyly dobře provedeny, je ověřovací období obecného tlakoměru půl roku, což má zajistit spolehlivý technický výkon tlakoměru a přesný přenos hodnoty. Protože někteří uživatelé nemají dobré znalosti o bezpečnostitlakoměra nepožádejte o ověření předem, fenomén používání po ověřovací lhůtě je velmi závažný.

tlakoměr

  • QR