Věnujte pozornost používání a údržbě tlakoměrů

2022-10-17

Věnujte pozornost používání a údržbětlakoměry

1tlakoměrje vhodný pro použití v místech, kde je okolní teplota obecně -40 stupňů Celsia, -480 stupňů Celsia a relativní vlhkost není větší než 80 %.
2. Pamatujte, že nerezový manometr musí být instalován svisle a při manipulaci a montáži je třeba zabránit vibracím a kolizím.
3. Při měření ustáleného zatížení nesmí tlakoměr překročit 2/3 horní hranice měření a při měření kolísavého tlaku nesmí překročit horní 1/2 horní hranice měření a minimální tlak nesmí být v obou případech nižší než 1 horní meze měření. /3.
4. Tlakoměr by měl být pravidelně kontrolován a závada by měla být včas opravena.

5. Kdyžtlakoměropatření pro korozivní média, izolační zařízení a pufrovací zařízení.

tlakoměr

  • QR